Χρήσιμες πληροφορίες

Πρωτεύουσα της Μεσσηνίας:
Καλαμάτα

Πληθυσμός της Μεσσηνίας:
175.587 το 2011

Ώρα Μεσσηνίας:

Περίθαλψη
Νοσοκομείο Καλαμάτας Τηλ. 27210 46000
Κέντρο Υγείας Πύλου Τηλ. 27230 22315
Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας Τηλ. 27610 24051

Τράπεζες και ταχυδρομεία
Υποκαταστήματα τραπεζών και ταχυδρομεία υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα χωριά και τις κωμοπόλεις της Μεσσηνίας. Υπάρχουν διαθέσιμα ΑΤΜ και εντός της Costa Navarino.